-10%

Plinski kombinovani bojler turboTEC PRO fasadni VAILLANT 28kW

2.142,00 KM

atmoTEC/turboTEC pro VUW/5-3

 • Uređaj za grijanje i pripremu tople vode
 • Integrisana visokoefikasna cirkulaciona pumpa
 • Gorionik sa automatskom modulacijom
 • Priključak na dimnjak ili fasadni
Kategorije: ,

Opis

Zidni plinski kotao za grijanje i pripremu tople vode

Zidni plinski kotlovi su idealno rješenje za modernizaciju objekata, kao i za novogradnju. Zahvaljujući kompaktnim mjerama, na minimalnom prostoru za ugradnju, kotao pruža udobnost etažnog grijanja i pripreme tople vode.

Kombinirajući ove uređaje sa odgovarajućim termostatom, udobnost grijanja postaje još veća. Mikroprocesorska tehnologija omogućava u potpunosti automatizovan i siguran rad.

U ponudi su uređaji sa priključkom na klasičan dimnjak (atmoTEC) i tzv. „fasadni“ kotao sa posebnim vazduho-dimovodnim sistemom (turboTEC) koji pružaju veliku fleksibilnost prilikom izbora mjesta postavljanja. AtmoTEC modeli su opremljeni sa Atmo-Guard funkcijom (senzor dimnih plinova vrši dojavu u slučaju isticanja dimnih plinova pored predviđenog otvora) i sa sigurnosnim termostatom.

Radi na bilo koju vrstu plina

Naš uređaj može da radi na bilo koju vrstu plina, bez obzira na to da li se radi o prirodnom plinu, tečnom naftnom plinu (LPG) ili biogasu. Kada se koristi druga vrsta plina, proces sagorijevanja automatski se prilagođava i obezbjeđuje konstantno visoku efikasnost potrošnje goriva. Osim toga, da bi Vam olakšali planiranje za budućnost, ova fleksibilnost donosi korist od dalje liberalizacije tržišta plina i od mješavina goriva koje sadrže biogenski plin.

eBUS interfejs za jednostavno povezivanje sastavnih dijlova sistema

eBUS komunikacioni interfejs Vam omogućava da međusobno povežete različite jedinice u okviru kućnog sistema grijanja. Fleksibilan dizajn eBUS interfejsa omogućava nadogradnju i proširenje sistema uz minimalan napor. To znači da sistem prati tehnološki napredak i čuva Vaše ulaganje daleko u budućnosti.

Standardizovani sistem ugradnje

Digitalni informaciono-analitički (DIA) sistem

Smanjeni zahtjevi za održavanjem i duži rok trajanja zahvaljujući širokom rasponu modulacije

Raspon modulacije je granica između najveće i najmanje snage kotla za grijanje. Sa širokim rasponom modulacije, Vaillantov kotao za grijanje radi tiho i postojano, istovremeno obezbjeđujući potrebno optimalno grijanje Vašeg doma. Modulacija, takođe, značajno smanjuje broj ciklusa uključeno/isključeno, a rezultati su niže emisije ugljenika. Osim toga, komponente su zaštićene od nepotrebnog habanja, čemu su značajno smanjeni troškovi održavanja Vašeg kotla.

Ostale ključne karakteristike

 • eBUS interfejs za fleksibilnu nadogradnju i proširenje sistema grijanja.
 • Širok raspon modulacije smanjuje habanje komponenata
 • Radi na bilo koju vrstu plina
 • Pripremljen za priključak na Vaillantov sertifikovani zrako-dimovodni sistem
 • Integrirana funkcija topli start
 • Potpuno novi dizajn uređaja i korisničkog panela
 • Jednake dimenzije pro i plus uređaja (800x440x338) kao kod starih plus uređaja
 • Nova gasna armatura (SIT), preinaka na drugu vrstu plina se svodi na zamjenu sapnica i podešavanje aparata (ne mijenja se armatura)
 • Tekstualni prikaz rada uređaja na osvijetljenom displeju
 • Funkcija Atmo-Guard sa sigurnosnim termostatom kod dimnjačnih uređaja koja pruža dodatnu zaštitu korisnika u slučaju povrata dimnih plinova u prostoriju
 • Mehanički manometar se nalazi sa donje strane aparata
 • Priključak zrakodimovoda kod svih turboTEC uređaja je ostao isti tj. Φ60/100 mm
 • Kompletan zrakodimovodni pribor je isti kao i za prethodnu generaciju uz uvođenje nekih dodatnih proizvoda
 • Rastojanje između priključaka je isto kao kod prethodne generacije uređaja
 • Dozvoljene dužine zrako-dimovoda su približno jednake kao i za prethodnu generaciju
 • Mogućnost kaskadnog spajanja uređaja uz upotrebu određene regulacije i modula
 • U uređaju je integriran prestrujni ventil tako da se visina dobave pumpe može podesiti između 170 i 350 mbara
 • Dimenzije: 800mm-visina x 440mm-širina x 338mm-dubina /iste za sve snage
 • Garancija: 2 godine

Brand

VAILLANT

Slični proizvodi